Tổng hợp lồng Chào Mào vuông, Sing, Thái tháng 8/2018

Tổng hợp lồng Chào Mào vuông, Sing, Thái tháng 8/2018

Tổng hợp lồng Chào Mào vuông, Sing, Thái tháng 8/2018

Minh Ốc Mít xin giới thiệu đến anh em nghệ nhân một số mẫu lồng Chào Mào vuông, Sing, Thái. Gồm một số mẫu lồng Chào Mào tre già, tre già độ mun, lồng chào mào gỗ mun…

Tổng hợp lồng Chào Mào vuông, Sing, Thái tháng 8/2018

Tổng hợp lồng Chào Mào vuông, Sing, Thái tháng 8/2018

1/ Lồng Chào Mào Vuông 19 nan tre già hàng siêu kỹ đẹp

Giảm giá: 1.700.000đ – Ship toàn quốc 
Hàng đặt kỹ đẹp, tre già vuông vức, chân quỳ mặt quỷ,  móc đồng, cóng sứ tai tre, áo phối đẹp.

2/ Lồng Chào Mào vuông gỗ Mun chạm Chim Mai 19 nan (hàng cao cấp)

Giá: 2.350.000đ (lồng không) – Ship toàn quốc
Đủ Pk + 200.000đ  (Móc đồng đầu rồng, cóng tai tre chạm, áo phối đẹp)
Hàng gỗ Mun hoa kỹ đẹp, móc đầu rồng trúc đồng, 3 cầu thẳng gỗ Mun, chạm Chim Mai kỹ toàn bộ lồng, hàng cao cấp kỹ nét…, chân quỳ mặt quỷ, cóng sứ tai tre chạm, áo phối đẹp.

Lồng Chào Mào vuông gỗ Mun chạm Chim Mai 19 nan

Lồng Chào Mào vuông gỗ Mun chạm Chim Mai 19 nan

3/ Lồng Mào vuông tre già tang Triện, chạm Chim Mai, Dơi, Tùng Hạc hàng kỹ đẹp
Giá: 2.100.000đ – Đủ phụ kiện

Lồng Chào Mào vuông tang triện

Lồng Chào Mào vuông tang triện

4/ Lồng Chào Mào Vuông 19 nan gỗ Mun đen hàng kỹ đẹp:

Giá: 1.350.000đ – Ship toàn quốc
Đủ phụ kiện + 200.000đ: Móc đồng, cóng sứ tai tre chạm, áo phối đẹp
Lồng chạm chim mai, rồng, sóc nho nổi, kỹ đẹp, móc đồng, chân quỳ mặt quỷ , full phụ kiện gồm: 3 cầu, cóng sứ tai tre chạm, áo phối đẹp.
Lồng Chào Mào gỗ Mun vuông Thái 19 nan

Lồng Chào Mào gỗ Mun vuông Thái 19 nan

Lồng Chào Mào gỗ Mun vuông Thái 19 nan

Lồng Chào Mào gỗ Mun vuông Thái 19 nan

5/ Lồng Chào Mào vuông, Thái, Sin tre già 17,19 nan chạm full mắt trúc kỹ đẹp

Giá: 1.700.000đ – Ship toàn quốc

Đủ Phụ kiện +100.000đ

Mẫu tang lượn + 300k

Kích thước: 50×39 cm.
Hàng đặt siêu kỹ đẹp, chạm full lồng mắt trúc, tre già, 3 cầu trúc đẹp.
Đã vô 1 lớp dầu máy bay Jet Oil lên nước đậm.

Lồng Chào Mào Sin chạm trúc

Lồng Chào Mào Sing chạm trúc cao hơn 100k

Lồng Chào Mào Thái chạm trúc tang lượn

Lồng Chào Mào Thái chạm trúc tang lượn

Lồng Chào Mào Thái chạm trúc

Lồng Chào Mào Thái chạm trúc

Lồng Chào Mào tre già vuông chạm trúc

Lồng Chào Mào tre già vuông chạm trúc

6/ Lồng Chào Mào Mun chạm kỹ 19 nan    

Giá: 3.000.000đ (lồng không) – Ship toàn quốc
Đủ Pk + 200.000đ  (Móc đồng đầu rồng, cóng tai tre chạm, áo phối đẹp)
Hàng gỗ Mun hoa kỹ đẹp, móc đầu rồng trúc đồng, 3 cầu thẳng gỗ Mun, chạm Chim Mai kỹ, Nho Sóc toàn bộ lồng, hàng cao cấp kỹ nét…, chân quỳ mặt quỷ, cóng sứ tai tre chạm, áo phối đẹp.

Lồng Chào Mào Mun chạm kỹ 19 nan

7/ Lồng Mào phom đấu 19 tre già vanh trúc độ Mun hàng cao cấp
Giá: 2.800.000đ – (đủ phụ kiện +200k cóng tàu)

 Lồng Mào phom đấu 19 tre già vanh trúc độ Mun hàng cao cấp

Lồng Mào phom đấu 19 tre già vanh trúc độ Mun hàng cao cấp

Lồng Mào phom đấu 19 tre già vanh dây leo độ Mun hàng cao cấp
Giá: 3.300.000đ – (đủ phụ kiện +200k cóng tàu)

 Lồng Mào phom đấu 19 tre già vanh dây leo độ Mun hàng cao cấp

Lồng Mào phom đấu 19 tre già vanh dây leo độ Mun hàng cao cấp

8/ Lồng Mào Thái 19 tre già vanh dây leo, bi, tang triện hàng cao cấp
Giá: 2.900.000đ – (đủ phụ kiện +200k cóng tàu)

Lồng Mào Thái 19 tre già vanh dây leo, bi, tang triện hàng cao cấp

Lồng Mào Thái 19 tre già vanh dây leo, bi, tang triện hàng cao cấp

Lồng Mào Thái 19 tre già vanh dây leo, bi, tang triện độ Mun sừng hàng cao cấp
Giá: 3.300.000đ – (đủ phụ kiện +200k cóng tàu)

ồng Mào Thái 19 tre già vanh dây leo, bi, tang triện độ Mun sừng hàng cao cấp

ồng Mào Thái 19 tre già vanh dây leo, bi, tang triện độ Mun sừng hàng cao cấp

 

9/ Lồng Vuông 19 không trụ tre già, vanh dây leo, tang hoa thị hàng VIP cao cấp
Giá: 3.600.000đ – (đủ phụ kiện +200k cóng tàu)

Lồng Vuông 19 không trụ tre già, vanh dây leo, tang hoa thị hàng VIP cao cấp

Lồng Vuông 19 không trụ tre già, vanh dây leo, tang hoa thị hàng VIP cao cấp

Lồng Vuông 19 không trụ tre già, vanh dây leo, tang hoa thị hàng VIP cao cấp

Lồng Vuông 19 không trụ tre già, vanh dây leo, tang hoa thị hàng VIP cao cấp

Lồng Vuông 19 không trụ tre già độ Mun Sừng , vanh dây leo, hàng VIP cao cấp
Giá: 3.950.000đ – (đủ phụ kiện +200k cóng tàu)

Lồng Vuông 19 không trụ tre già độ Mun Sừng , vanh dây leo, hàng VIP cao cấp

Lồng Vuông 19 không trụ tre già độ Mun Sừng , vanh dây leo, hàng VIP cao cấp

Lồng Vuông 19 không trụ tre già độ Mun Sừng , vanh dây leo, hàng VIP cao cấp

Lồng Vuông 19 không trụ tre già độ Mun Sừng , vanh dây leo, hàng VIP cao cấp

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

LIÊN HỆ

  0914585838 – 0984616791
📧📧📧 minhocmit@gmail.com
Zalo – Facebook: Minh Ốc Mít
🌐🌐🌐 minhocmit.net & minhocmit.com
Cửa hàng: 1878 QL1A phường Tân Thới Hiệp, quận 12, HCM (Cách siêu thị Metro 300m về hướng ngã 4 An Sương)
Kho: 338/16 Lê Thị Riêng, Thới An, Quận 12, HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *