a lồng mi, khướu chạm 3D nổi bát tiên, song long, lư kiếm, chim mai, tùng hạc 4 1

Lồng Họa Mi chạm 3D, 3D lồi độc, lạ, đang được yêu thích

Lồng Họa Mi chạm 3D, 3D lồi độc, lạ, đang được yêu thích
Lồng Họa Mi, Than, Khướu 56, 60, 64 nan chạm kênh boong, chạm Nho Sóc 3D nổi tang gù lồi bao đẹp
Giá: 2.400.000đ Ship toàn quốc
Phụ kiện full + 400.000đ (Chao chạm trúc, cầu, bộ cóng sứ tai tre, bố, áo 2 da đẹp, bầu bí chạm, móc đồng)
Lồng Họa Mi, Than, Khướu 56, 60, 64 nan chạm kênh boong, chạm Nho Sóc, chạm Rồng 3D nổi tang gù lồi tích Ngũ Long Tranh Châu. Hàng kỹ, chạm nét, sàn tre, đã vô 2 lớp nhớt máy bay lên màu bao đẹp.

Lồng Họa Mi, Than, Khướu 56, 60, 64 nan chạm kênh boong, chạm Nho Sóc 3D nổi tang gù lồi bao đẹp

Lồng Họa Mi, Than, Khướu 56, 60, 64 nan chạm kênh boong, chạm Nho Sóc 3D nổi tang gù lồi bao đẹp

Lồng Họa Mi, Than, Khướu 56, 60, 64 nan chạm kênh boong, chạm Nho Sóc 3D nổi tang gù lồi bao đẹp

Lồng Họa Mi, Than, Khướu 56, 60, 64 nan chạm kênh boong, chạm Nho Sóc 3D nổi tang gù lồi bao đẹp

Lồng Họa Mi, Than, Khướu 56, 60, 64 nan chạm kênh boong, chạm Nho Sóc 3D nổi tang gù lồi bao đẹp

Lồng Họa Mi, Than, Khướu 56, 60, 64 nan chạm kênh boong, chạm Nho Sóc 3D nổi tang gù lồi bao đẹp

Lồng Họa Mi, Than, Khướu 56, 60, 64 nan chạm kênh boong, chạm Nho Sóc 3D nổi tang gù lồi bao đẹp

Lồng Họa Mi, Than, Khướu 56, 60, 64 nan chạm kênh boong, chạm Nho Sóc 3D nổi tang gù lồi bao đẹp

Lồng Họa Mi, Than, Khướu 56, 60, 64 nan chạm kênh boong, chạm Nho Sóc 3D nổi tang gù lồi bao đẹp

Lồng Họa Mi, Than, Khướu 56, 60, 64 nan chạm kênh boong, chạm Nho Sóc 3D nổi tang gù lồi bao đẹp

Lồng Họa Mi, Than, Khướu 56, 60, 64 nan chạm kênh boong, chạm Nho Sóc 3D nổi tang gù lồi bao đẹp

Lồng Họa Mi, Than, Khướu 56, 60, 64 nan chạm kênh boong, chạm Rồng 3D nổi tang gù lồi tích Ngũ Long Tranh Châu bao đẹp
Giá: 2.400.000đ –Ship toàn quốc
Phụ kiện full + 400.000đ (Chao chạm trúc, cầu, bộ cóng sứ tai tre, bố, áo 2 da đẹp, bầu bí chạm, móc đồng)

Lồng Họa Mi, Than, Khướu 56, 60, 64 nan chạm kênh boong, chạm Rồng 3D nổi tang gù lồi tích Ngũ Long Tranh Châu. Hàng kỹ, chạm nét, sàn tre, đã vô 2 lớp nhớt máy bay lên màu bao đẹp.

Lồng Họa Mi, Than, Khướu 56, 60, 64 nan chạm kênh boong, chạm Rồng 3D nổi tang gù lồi tích Ngũ Long Tranh Châu bao đẹp

Lồng Họa Mi, Than, Khướu 56, 60, 64 nan chạm kênh boong, chạm Rồng 3D nổi tang gù lồi tích Ngũ Long Tranh Châu bao đẹp

Lồng Họa Mi, Than, Khướu 56, 60, 64 nan chạm kênh boong, chạm Rồng 3D nổi tang gù lồi tích Ngũ Long Tranh Châu bao đẹp

Lồng Họa Mi, Than, Khướu 56, 60, 64 nan chạm kênh boong, chạm Rồng 3D nổi tang gù lồi tích Ngũ Long Tranh Châu bao đẹp

Lồng Họa Mi, Than, Khướu 56, 60, 64 nan chạm kênh boong, chạm Rồng 3D nổi tang gù lồi tích Ngũ Long Tranh Châu bao đẹp

Lồng Họa Mi, Than, Khướu 56, 60, 64 nan chạm kênh boong, chạm Rồng 3D nổi tang gù lồi tích Ngũ Long Tranh Châu bao đẹp

Lồng Họa Mi, Than, Khướu 56, 60, 64 nan chạm kênh boong, chạm Rồng 3D nổi tang gù lồi tích Ngũ Long Tranh Châu bao đẹp

Lồng Họa Mi, Than, Khướu 56, 60, 64 nan chạm kênh boong, chạm Rồng 3D nổi tang gù lồi tích Ngũ Long Tranh Châu bao đẹp

Lồng Họa Mi, Khướu 56, 60, 64 nan chạm 3D nổi tích đẹp: Song Long, Bát Tiên, Triện, Ngũ Nhi, Trúc, Sóc Nho, Tùng Hạc,…
Giá: 1.450.000đ– Ship toàn quốc
Đủ phụ kiện: + 250k
Lồng chạm 3D nổi 56, 60, 64 nan nuôi chim Họa Mi, Chòe Than, Khướu,…
Hàng kỹ, chạm 3D nổi full lồng sắc nét, sàn tre & sàn gỗ Tùng, Thông , bao kỹ bền đẹp, vô nhớt máy bay Jet Oil lên nước đậm.

Lồng Mi, Khướu chạm 3D nổi 56, 60, 64 nan

a lồng mi, khướu chạm 3D nổi bát tiên, song long, lư kiếm, chim mai, tùng hạc 4 1

a lồng mi, khướu chạm 3D nổi bát tiên, song long, lư kiếm, chim mai, tùng hạc 4 1

 

Chạm Triện
Chạm Bát Tiên
Chạm Đốt Trúc
Tích Tùng Hạc
Tích Ngũ Nhi
Tích Song Long
Lư Kiếm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *